Jak wygląda leczenie uzależnień młodzieży? Czym różni się od terapii dla dorosłych?

Leczenie uzależnień młodzieży oferuje wiele z tych samych korzyści, jak programy dla dorosłych, takich jak destygmatyzacja, intensywna terapia i doradztwo. Jednakże, leczenie młodzieży różni się od leczenia dorosłych w kilku ważnych aspektach.
Po pierwsze, takie leczenie obejmuje terapię grupową, ale nie ogranicza to dostępu do indywidualnego doradztwa. Po drugie, większość programów leczenia młodzieży jest przeznaczona dla osób poniżej 21 roku życia, jednak dla dzieci powyżej 15 roku życia. Po trzecie, leczenie tego rodzaju zazwyczaj oferuje więcej godzin terapii w tygodniu niż programy dla dorosłych oraz więcej zajęć integracyjnych, mających na celu kształtować zdrowe wzorce zachowań.

Leczenie uzależnień młodzieży jest zazwyczaj krótkoterminowe, trwa od 6 do 12 tygodni. Jednak niektóre poradnie zapewniają rozszerzoną terapię, która trwa do dwóch lat. Większość poradni oferuje terapię grupową, która pozwala klientom dzielić się swoimi doświadczeniami i uczuciami z innymi. Terapia grupowa oferuje również możliwość poznania doświadczeń innych osób, co może sprawić, że poczują się oni mniej odizolowani.

Ponieważ nastolatki wciąż rozwijają się emocjonalnie, terapia dla nastolatków jest zwykle mniej intensywna niż w programach dla dorosłych. Jednak terapeuci w programach dla młodzieży nadal starają się rozwiązywać problemy emocjonalne nastolatków rozmawiając z nimi.

Doradcy w terapiach dla młodzieży częściej stosują terapię sztuką, aby pomóc swoim klientom w przetwarzaniu emocji. Terapia sztuką jest szczególnie skuteczna w przypadku nastolatków, którzy mogą mieć problemy z wyrażaniem siebie w sposób werbalny. Podczas leczenia młodzieży terapeuci zadają klientom zadania domowe, aby pomóc im w kontynuowaniu powrotu do zdrowia poza leczeniem.