PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE

Program do projektowania nagrobków, program do rysunku technicznego z wymiarowaniem, program do projektowania ogrodzeń metalowych – czy to możliwe, że wyszczególnione w ten sposób funkcjonalności poszczególnych oprogramowani odnosiły się do jednego rozwiązania technicznego? Okazuje się, że tak. Projektowanie parametryczne to pojęcie, które w ostatnim czasie zyskuje bardzo dużą popularność. Słychać je w biurach projektowych, uczelniach, pada chętnie z ust designerów. Tego rodzaju projektowanie to zupełnie nowe możliwości w kształtowaniu nowoczesnych brył w przestrzeni, ale również ułatwienie w aranżowaniu wnętrz czy właśnie w projektowaniu nagrobków i ogrodzeń metalowych.

Przed znaczącym rozwojem świata nowych technologii, w tzw. świecie analogicznym również istniało pojęcie projektowania parametrycznego, jednak bez dostępu do dobytku informatyki – nie stwarzało ono tak wielkich szans i możliwość jak teraz. Współczesne projektowanie parametryczne to przede wszystkim korzystanie z innowacyjnych technologii informacji, a także wykorzystywanie najnowszych zdobyczy informatyki na polu architektury, wzornictwa, projektowania wnętrz i wszystkich innych dziedzin, które są związane z szeroko pojętym projektowaniem.

Projektowanie parametryczne stworzyło zupełnie nowe możliwości dla osób które w codziennej pracy zajmowały się projektami. Tego typu rozwiązanie ułatwiło tworzenie projektów budowli, obiektów, przedmiotów czy mebli o niestandardowych kształtach. Projektowanie nowego typu znacznie przyspieszyło realizację zadań, pozwalając na optymalizację czasu pracy, a także kosztów. Możliwość wglądu w przewidywany, finalny efekt realizacji to ogromna szansa na uniknięcie nieplanowanych i nieprzewidzianych kosztów na etapie wykonawczym, a także szansa na współpracę pomiędzy wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w projekt w nowym, nieznanym do tej pory wymiarze.

Rysowanie projektów z uwzględnieniem dobrodziejstw płynących z rozwoju technologicznego wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi – w tym przypadku będzie to oczywiście dobry program do projektowania. Program IronCad to holistyczne rozwiązanie dedykowane wszystkim osobom, które w codziennej pracy zajmują się projektowaniem. Oprogramowanie można zakupić na zasadzie licencji wieczystej, co jest ogromnym ułatwieniem i oszczędnością, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość producentów oprogramowania udostępnia je w formie miesięcznej subskrypcji – co w ostatecznej kalkulacji oznacza dużo większe koszty.