Podatki od darowizn w fundacjach rodzinnych – jak je obliczyć i opodatkować

Podatki, o których nikt się nie martwi, kiedyś zapukać mogą do drzwi. Szczególnie w fundacjach rodzinnych, które zarządzają znacznymi aktywami finansowymi. Fundacje rodzinne to coraz popularniejszy sposób zarządzania majątkiem w Polsce. Pomagają one zabezpieczać majątek, przekazywać go w całości przyszłym pokoleniom, jak również chronią przed niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi. Wiele osób decyduje się przekazać na cele fundacji swoje oszczędności, nieruchomości, cenne dzieła sztuki, czy udziały w firmach. Jednak również w tym przypadku nie można zapominać o podatkach od darowizn, które potrafią stanowić znaczne obciążenie dla fundacji.

Podatki od darowizn w fundacjach rodzinnych to szerokie zagadnienie obejmujące różne rodzaje darowizn, jak również różne stawki podatku. Są zmienne w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj darowizny, stopień pokrewieństwa darującego z obdarowanym, czy wartość samej darowizny. Bez odpowiedniej znajomości przepisów podatkowych, fundacja może narażać się na nieplanowane koszty w postaci podatków od darowizn. https://www.gwlaw.pl

Jak obliczyć podatek od darowizny w fundacji rodzinnej?

Obliczanie podatku od darowizny w fundacji rodzinnej nie jest sprawą prostą. Wymaga ono dokładnej znajomości przepisów podatkowych i zasad obliczania podatku. Obliczanie podatku od darowizn zależy przede wszystkim od rodzaju przekazanej darowizny. Ma ono również znaczenie, jaki jest stopień pokrewieństwa pomiędzy darującym a fundacją. Inaczej wylicza się podatek od darowizny od osoby bliskiej, a inaczej od osoby, której stopień pokrewieństwa jest dalszy.

Równie ważna jest wartość samej darowizny. Podatek od darowizn jest bowiem progresywny – im wyższa jest wartość darowizny, tym wyższa stawka podatkowa. W praktyce oznacza to, że obliczanie podatku od darowizny w fundacji rodzinnej to proces składający się z kilku etapów, skupiających się na określeniu rodzaju darowizny, stopnia pokrewieństwa oraz wartości darowizny.

Opodatkowanie darowizny w fundacjach rodzinnych

Pamiętajmy, że każda darowizna przekazana fundacji rodzinnej podlega opodatkowaniu. Na kanwie podatkowej w Polsce, darowizny podzielone są na trzy grupy podatkowe. Najniższe opodatkowanie dotyczy darowizn przekazanych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowę oraz rodzeństwo. Dla tej grupy, kompletne zwolnienie podatkowe dotyczy darowizn do wartości 9 637 zł. Wartości powyżej tego pułapu podlegają 3% opodatkowaniu.

Inne stawki tyczą się darowizn przekazywanych przez dalszą rodzinę (np. wujków, ciotki, bratanków, siostrzeńców itp) oraz darowizn od osób trzecich, niebędących rodziną. Fundacja rodzinna, w związku z tym, musi nie tylko prawidłowo obliczyć podatek od darowizny, ale także w odpowiednim terminie go odprowadzić do odpowiedniego urzędu skarbowego, co może skutkować koniecznością wynajęcia profesjonalnej obsługi księgowej.

Podatki od darowizn w fundacjach rodzinnych to temat złożony, ale nie można go pominąć, szukając optymalnej formy zarządzania majątkiem rodzinnym. Chociaż mogą one stanowić znaczne obciążenie, dzięki odpowiednio dobranym narzędziom i strategiom, można zminimalizować swoje zobowiązania podatkowe, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo przekazanego majątku.

Właściwe zrozumienie, obliczanie i opodatkowanie darowizn przekazanych na rzecz fundacji rodzinnej jest więc nie tylko kwestią przestrzegania przepisów prawa, ale także optymalizacji finansowej. Dlatego niezastąpiona jest tutaj pomoc ekspertów, którzy pomogą prawidłowo zinterpretować przepisy podatkowe, prawidłowo obliczyć podatek i wypełnić wszystkie formalności.